Výbor SDH 2020 – 2024

Starosta: Josef Urbiš

Velitel: Ondřej Pečínka

Zástupce velitele: Jiří Kočíř

Jednatel: Simona Herotová

Pokladník: Martina Kubalová

Strojník: Petr Žídek

Referent prevence: Zdeněk Kubala

Referent mládeže: Kamila Tkáčová

Kronikář: Táňa Pešlová

Členové revizní rady: Milan Mičulka, Martin Kuneš, Vladimír Bílek

Členové výboru: Nikol Slaninová, Radek Závodný, Vladimír Kožuch, Martin Herot