Hasičská zbrojnice

1932 Základní kámen první hasičské zbrojnice byl položen 15. září 1931. Slavnostní otevření se konalo 26. června 1932 pod patronátem obecního zastupitelstva. V této budově byla umístěná obecní kancelář. Náklady na její stavbu byly 32 000,- Kč. Novou hasičskou zbrojnici, která byla získána přestavbou garáží ČSAD, převzali hasiči do užívání 1. října 1957. Přestavba započala v roce 1956 a byla prováděna v akci „Zvelebení obce“. Velká část práce byla odpracovaná občany zdarma. V roce 1977 byly ve zbrojnici provedeny velké vnitřní úpravy a byla vytvořena společenská místnost. Poslední velká přestavba hasičské zbrojnice byla provedená v roce 2007.

2006Náklady na tuto akci činily cca 6,5 mil. Kč, z toho cca 4,5 mil. Kč činila dotace z Ministerstva vnitra a 2 mil. Kč byly hrazeny z rozpočtu obce. V rámci přestavby byl půdorys budovy rozšířen o přístavbu garáže sloužící obecnímu úřadu a provedená nástavba zastřešená sedlovou střechou, včetně zastřešení věže. V 1. nadzemním podlaží se nachází společenská místnost s příslušenstvím a obecní byt. Stará hasičárna byla majetkem hasičského sboru. Při převedení SDH na obec, začal místní národní výbor budovu používat pro vlastní potřebu. V akci „Z“ byla k budově provedena přístavba skladu. V roce 2000 byla budova staré hasičárny prodána soukromé firmě.

 

Hasičská zbrojnice dnes..

hasicarna