SDH

Z historie Sboru dobrovolných hasičů ve Lhotce

Vzniku dobrovolných hasičů ve Lhotce předcházelo ukázkové cvičení dobrovolných hasičů z Kozlovic, které proběhlo ve Lhotce 26. 6 1922. Za přítomností župního dozorce br. Míčka. Po cvičení byla svolána veřejná schůze občanů Lhotky, na které vystoupil se svou přednáškou o potřebnosti hasičských sborů v obci jednatel župy br. Dohnal. Ukázkové cvičení i přednáška zaujaly místní občany natolik, že 26. červen 1922 se stal dnem založení Sboru dobrovolných hasičů ve Lhotce.
Ke společné práci se přihlásilo 28 občanů, kteří si hned zvolili ustavující výbor, jehož členy byli Josef Oliva, Cyril Závodný, František Michalec a Jan Němec. Předsedou ustavujícího výboru, který měl řídit všechny přípravné práce do první valné hromady, byl zvolen starosta obce Josef Oliva. Ustavující výbor se zabýval opatřením financí potřebných k zakoupení nejnutnější výzbroje a výstroje. Základní finance se hasičům podařilo získat uspořádáním „hasičského dne“ pestrým programem.
První valná hromada se konala 10. září 1922. Byl zvolen první výbor, prvním starostou se stal Josef Oliva, který tuto funkci zastával v letech 1922-1926. Během těchto let se největší pozornost věnovala nákupu potřebné výzbroje a výstroje. Finanční prostředky získávali hasiči sbírkami, vybíráním členských příspěvků, pořádáním kulturních akcí (lidové veselice, hasičské dny). Roku 1923 založili hasiči ochotnický divadelní kroužek. Roku 1924 byla zakoupena 1. Ruční stříkačka s veškerým vybavením (100 m hadic, 8 m savic, 1 trojčlenný žebřík, oje, 2 lucerny, 1 proutěný koš).
V letech 1927-1947 byl starostou Augustín Cviček. Pod jeho vedením hasičský sbor velmi dobře pracoval až do vypuknutí 2. světové války, během níž musela být činnost sboru utlumena. 14. října 1931 byl zakoupen hasičský prapor, který byl poprvé vyvěšen 28. října téhož roku u příležitosti státního svátku. V roce 1931 započala stavba hasičské zbrojnice, dokončena byla v létě 1932. Roku 1935 byla založena hasičská knihovna. Téhož roku vznikl hasičský pěvecký sbor pod vedením Zdeňka Brumovského. Vystupoval při různých slavnostech, o jeho kvalitách vypovídá vystupování v Ostravském rozhlase. Během okupace byla činnost sboru velmi omezena. Z tohoto období se nedochovaly žádné písemnosti. Veškeré vybavení zbrojnice, včetně písemností bylo zničeno při osvobozovacích bojích na jaře roku 1945 kdy byla zbrojnice vydrancována. V roce 1947 hasiči uspořádali ples, z jehož výtěžku bylo možno opravit zbrojnici a zakoupit nejnutnější výzbroj a výstroj.
V letech 1948-1954 byl starostou Jan Kožuch. V tomto období probíhal pravidelný výcvik členů, muži se účastnili hasičských soutěží. Roku 1948 byla zakoupena motorová stříkačka PS-6. Zakoupením stříkačky nastal výrazný obrat ve výcviku sboru. Roku 1950 byl zakoupen automobil značky Buick.
V letech 1954-1955 byl starostou František Škovran. V roce 1954 bylo založeno družstvo dorostů pod vedením Oldřicha Tesaře. V roce 1955 bylo přiděleno sboru okresní inspekcí nákladní vozidlo Bedford.
V roce 1956 byl starostou Bohuslav Kulhánek. Tuto funkci zastával pouze půl roku. V této době byl hasičům odebrán okresním národním výborem ve Frenštátě automobil Buick z důvodů nevyřešené přestavby garáží ČSAD na požární zbrojnici.
Od poloviny roku 1956 do roku 1960 byl starostou opět František Škovran. V tomto období je činnost sboru dobrá, muži i dorost se pravidelně účastní výcviku i soutěží. 19. 2. 1957 začala přestavba garáží ČSAD na novou požární zbrojnici. Zbrojnice byla slavnostně otevřena 1. 9. 1957.
V letech 196é-1962 byl starostou Josef Bílek bylo hodnoceno kriticky, činnost sboru byla podprůměrná. V roce 1962 byl nákladní vůz Bedfort vyměněn za vůz Tatra 805.
V roce 1963 funkci starosty vykonával opět Bohuslav Kulhánek.
V letech 1963-1964 byl starostou František Víta. Pod jeho vedením sbor začínal lépe pracovat.
V letech 1964-1965 byl starostou Vilém Jalůvka. V tomto období nastává zlepšení práce. Kromě pravidelného výcviku se hasiči účastnili brigád v obci. Nejvíce hodin odpracovali na oplocení místního hřbitova.
V letech 1966-1974 byl starostou Oldřich Tesař. Pod jeho vedením sbor fungoval velmi dobře. Hasiči se zúčastňovali soutěží, nezapomínalo se ani na kulturní život, pořádaly se zájezdy do divadla v Ostravě. V roce 1967 byla na věži požární zbrojnice nainstalována siréna.
V roce 1975 byl starostou Zdeněk Brumovský. Tento rok provázely rozepře ve sboru, v jejichž důsledku se rozešel kroužek mladých požárníku.
V letech 1976-1977 byl starostou Eduard Žídek. V tomto období došlo k úpravě požární zbrojnice. Na jejím odvodnění a rozšíření schůzovací místnosti hasiči odpracovali ve svém volném čase mnoho hodin.
V letech 1978-1982 byl starostou Oldřich Tesař. V tomto období sbor pracoval příkladně, členové se pravidelně scházeli při výcviku, nebylo jim zatěžko odpracovat mnoho brigádnických hodin. V roce 1980 se podařilo získat od požární inspekce nákladní auto T805.
V letech 1983-1998 byl starostou Miroslav Žídek. V tomto období sbor funguje velmi dobře. V roce 1983 MNV zajistil pro sbor přívěsnou motorovou stříkačku PS12. V roce 1990 byla zakoupena zánovní cisterna CAS 32 na podvozku Tatra 148. Aby se mohla cisterna používal i v zimě, byla v roce 1991 zateplena garáž.
V letech 1998-2001 byl starostou Vladislav Klimánek. Pod jeho vedením proběhl prodej staré hasičské zbrojnice. V roce 200 se podařilo členům zkompletovat novou sportovní stříkačku, která umožnila dosahování dobrých výsledků v soutěži.
Od roku 2001 zastával funkci starosty Luděk Žídek. V roce 2001 obecní úřad zakoupil vůz AVIA Furgon a současně se prodal vůz T805.
Na závěr je nutno připomenout i bohatý kulturní život hasičů. Každoročně se pořádá hasičský bál, nezapomíná se na zájezdy.