«

»

Hukvaldský trojboj

V neděli 3. února 2019 se naší starší i mladší hasiči zúčastnili soutěže na Hukvaldech. Soutěž byla složena ze tří části. Úvodní disciplína byla opičí dráha, poté následovala hadicová štafeta a závěrem soutěže zapojování hadic na základně na sucho.

Jako první proběhla opičí dráha. Úkol spočíval v tom, že děti musely překonat mnoho překážek. Například musely přeskočit švédskou bednu, podlézt překážku, slalom, aj…. Na konci vylezly na žebřiny, zazvonily na zvoneček a předaly štafetu dalšímu členu svého družstva.

Druhou disciplínou byla hadicová štafeta. Děti byly opět v družstvu. Běžely ke dvěma hadicím, kde jednu spojku zapojily, druhou odpojily a opět předaly štafetu v družstvu.

A jako poslední části bylo zapojení hadic na základně. Družstvo se skládalo ze 7 dětí, jako při běžném útoku s vodou. Úkolem bylo pouze přiběhnout k základně zapojit spojky, savice, koš a zvednout ruku, tímto se čas zastavil.

Mladší hasiči se umístili na 1. místě a starší děti na 3. místě.